10/01/2018

Avaya optimitza blockchain per recol·lectar i integrar dades de forma segura

La companyia Avaya va presentar el Happiness Index on Blockchain fa uns mesos, durant la celebració de la GITEX Technology Week a Dubai. Una solució que mostra per primera vegada com les tecnologies disruptives, incloent blockchain, intel·ligència artificial i anàlisi de dades avançades, es poden integrar per transformar l'experiència dels clients. Happiness Blockchain, desenvolupada en associació amb Avanza Solutions, permet a les organitzacions gestionar de forma dinàmica el recorregut del client (customer journey) de cara a aconseguir una major satisfacció.

Avaya optimitza blockchain per recol·lectar i integrar dades de forma segura

"Per massa persones, blockchain és una solució a la recerca d'un problema. El Happiness Index on Blockchain destaca per l'esforç d'Avaya transformant les seves comunicacions unificades i plataformes de centre de contacte per integrar les tendències de tecnologia emergents i disruptives dins de l'experiència a client amb agilitat i velocitat", va afirmar Laurent Philonenko, responsable de tecnologia d'Avaya, a GITEX. "Enllaçar els enormes volums de dades històriques i de dades en temps real per a comprendre la satisfacció al client suposa un repte enorme de cara als nostres clients. En aplicar blockchain, l'analítica de dades i la intel·ligència artificial en els diferents perfils de dades i fonts, hem construït una solució global única que permet a les grans organitzacions avaluar i gestionar els sentiments per a cadascun dels seus clients".

Avaya optimitza blockchain per recol·lectar i integrar dades de forma segura

Amb aquesta solució, la multinacional mostra com les companyies i organismes públics poden millorar blockchain per recol·lectar de manera segura i integrar les dades des de múltiples fonts, com diferents centres de contacte, correus electrònics, xarxes socials, plataformes web i xat. En filtrar de forma selectiva les dades offline i controlar en temps real les fonts de dades, les organitzacions poden avaluar de forma dinàmica els nivells de satisfacció al client i transformar les experiències per complir amb els objectius de nivell de satisfacció.

Avaya optimitza blockchain per recol·lectar i integrar dades de forma segura

Moltes organitzacions estan lluitant per convertir els enormes volums de dades de què disposen sobre els seus clients en una informació útil. Al mateix temps que la investigació de Gartner ha demostrat que el 89% de les companyies esperen competir principalment en l'experiència del client, només el 6% de les companyies dins de l'enquesta d'Aberdeen Group van indicar que estaven molt satisfetes amb la seva capacitat per utilitzar els dades de cara a la millora del recorregut del client.

Avaya optimitza blockchain per recol·lectar i integrar dades de forma segura

"La innovació és quelcom intrínsec d'Avanza. Sempre estem buscant com resoldre els problemes a què s'enfronten avui els nostres clients i subministrar les solucions que donen resposta als reptes del demà. En treballar al costat d'Avaya, tornem a dur a blockchain des del començament de la tecnologia conceptual fins a una eina empresarial que fa front als problemes del món real", va destacar Waqas Mirza, responsable de màrqueting i director administratiu de Avanza Solutions.

Font: Avaya