09/08/2017

‘Blockchain’, la tecnologia que pot canviar els models de negoci

Avui en dia, en algun moment o altre, haurem escoltat a parlar sobre el bitcoin, però segur que molts hem passat per alt la importància que pot tenir aquesta moneda electrònica en el futur. No obstant, no podem parlar del bitcoin sense mencionar el blockchain (o cadena de blocs en català), la tecnologia que sustenta totes les transaccions realitzades amb bitcoins.

El sistema bitcoin destaca per l’absència d’una figura central que gestioni totes aquestes transaccions, sinó que és totalment descentralitzat i necessita un mecanisme que determini de qui són les monedes. Aquesta és la funció que realitza el blockchain, que actua com un llibre de comptabilitat que recull totes les transaccions realitzades i les comparteix entre tots els nodes. Blockchain, segons els experts, farà possible fer el salt al que es coneix com l’Internet del valor, una eina que permetrà compartir i gestionar valor d’actius i béns digitals sense dependre d’una autoritat central.

D’acord amb Alex Preukschat, consultor blockchain i coordinador del llibre Blockchain, la revolución industrial de Internet, “Blockchain és una infraestructura que et permet construir sobre Internet, i crear una altre capa sobre on les persones podran intercanviar valor entre elles”.

La principal avantatge d’aquesta tecnologia és l’intercanvi sense intermediaris, ja que no és necessari l’aparició de tercers i es poden reduir els riscos. També destacar que al no tenir autoritat central i utilitzar nodes descentralitzats, blockchain és més capaç de resistir a qualsevol atac. A més a més, qualsevol modificació és visible a qualsevol node, això fa que les transaccions siguin molt més transparents i eficients al requerir menys control.

Tot i que tots aquests beneficis fan referència al món financer, segons Julio Faura, responsable de blockchain de Banco Santander, “si aquesta tecnologia arriba a ser efectivament adoptada per la majoria de la indústria, tota la indústria, llavors si que és cert que pot arribar a tenir el potencial de reconfigurar realment com funcionen els models de negoci, no només els de la banca, sinó del món en general”.

La banca ja ha començat a treballar amb el blockchain, però els experts asseguren que aquesta tecnologia serà útil en diferents sectors i es podrà aplicar en tots els negocis digitals. Està clar que el blockchain pot aportar moltes avantatges a tota la indústria (seguretat, privacitat, autentificació i rapidesa). Una tecnologia amb molt potencial que pot simplificar molts processos, tot i que encara no som conscients de totes les utilitats que ens pot oferir en un futur.

Font: Retina.ElPaís