19/07/2017

Després de la impressió 3D arriba la impressió 4D

Kristina Shea i el seu grup del Laboratori de Disseny i Informàtica d'Enginyeria de l'ETH Zurich estan intentant afegir una quarta dimensió a la tecnologia de les impressores 3D, que cada vegada és més ubiqua: el temps.

Després de la impressió 3D arriba la impressió 4D

I això què suposa per a la creació en 3D? Bàsicament, es conceben objectes movibles i variables en la forma, com a components de plànols que es poden desplegar posteriorment en objectes tridimensionals o objectes que poden canviar la seva forma després de rebre determinades influències externes.

Impressió 4DEls objectes creats pels investigadors de l'ETH posseeixen dos elements: un polímer rígid que constitueix la major part de l'estructura i un polímer elàstic per a les parts mòbils.

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=T9XP2E7RrcQ&feature=youtu.be

Imprimir una forma inicial plana amb seccions rígides i elàstiques en un sol pas és molt eficient. Seria molt més complex i requeriria molt de temps produir l'objecte tridimensional o acoblar a partir de components separats. A més, l'estructura plana estalvia espai en el transport i després es pot desplegar en la destinació final.
De moment, s'estan reconfigurant aquestes estructures a mà, però s'està treballant en una unitat que estendrà les estructures en reacció a la temperatura. La impressió 4D podria tenir aplicacions en sistemes de ventilació, sistemes per obrir i tancar vàlvules o aplicacions mèdiques.