09/06/2014

Donació a l’Arxiu Municipal de la ciutat de MataróNotícies Ajuntament de Mataró (10.04.2003)

Documents cedits a l'Arxiu Municipal

L'any 1998, Xavier Cateura i Valls va lliurar a l'Ajuntament de Mataró la seva col·lecció de documents relacionats amb la clandestinitat i amb la lluita antifranquista, que ell mateix havia aplegat i conservat al llarg de molts anys, amb la voluntat que, degudament classificada i catalogada, romangués sempre a la ciutat de Mataró. Integrada als fons de l'Arxiu Municipal de Mataró, aquesta col·lecció ha estat organitzada en tres grans blocs: fulls volants, publicacions periòdiques i fotografies.

Fulls volants clandestins

La col·lecció inclou un total de 497 documents, distribuïts de la següent manera: 229 fulls volants, 151 documents interns de partits, 97 publicacions en format de llibre o opuscle i 20 cartells.

Gairebé la meitat dels fulls volants fan referència a Mataró i vénen signats, entre molts altres, pel comitè local del PSUC, l'Assemblea Democràtica de Mataró, Comissions Obreres, el comitè local de la Joventut Comunista de Catalunya o la Unió de Dones Democràtiques de Mataró.

Els documents interns dels partits fan referència als temes de debat i discussió a les assemblees, les línies d'organització i actuació del propi partit, entre d'altres.

Els llibres i opuscles recullen textos de l'ideari del partit o bé conferències i línies de pensament dels seus líders més destacats.

Publicacions periòdiques clandestines

S'entén per publicació periòdica clandestina l'editada sense peu d'impremta ni número de dipòsit legal, amb una aparició més o menys regular i editada normalment de forma senzilla en ciclostil o multicopista i en format foli.

La col·lecció de Xavier Cateura inclou un total de 305 títols, un 86% dels quals són clandestins i la resta —majoritàriament apareguts a partir de 1977— són, sovint, la continuació ja legalitzada d'antigues publicacions.

Classificades segons el lloc d'edició, trobem que 179 títols són de Catalunya, 17 d'Euskadi, 87 de la resta d'Espanya i 22 de l'estranger. Dintre de les publicades a Catalunya, destaquen les 85 capçaleres de Barcelona i les 24 de Mataró.

Col·lecció de fotografies

L'aportació de Xavier Cateura inclou una interessant col·lecció de prop de 9.000 negatius fotogràfics en diversos formats (35 mm., 6x6, plaques de vidre i vistes estereoscòpiques), que s'han classificat, segons la seva procedència, de la següent manera: fotos d'Enric Quintana Morell, repòrter gràfic i corresponsal de diversos mitjans de comunicació, d'una cronologia entre 1969 i 1985 i que bàsicament il·lustren la lluita política cap a la transició (8.000 imatges), i una col·lecció de fotografies de Mataró i el Maresme, des de principis del segle XX fins a 1970, de temàtica molt diversa (1.000 imatges).

Tot aquest conjunt documental es troba catalogat a l'Arxiu Municipal de Mataró a disposició dels estudiosos i del públic en general.
AJUNTAMENT DE MATARÓ
Memòria de l’Àrea de Serveis Centrals de l’Ajuntament de Mataró. Any 2005

4.4.5. EXPLOTACIÓ I DIFUSIÓ DELS FONS

4.4.5.1. ACTUACIONS EN UNA COL·LECCIÓ DE FOTOGRAFIES

Es va realitzar la digitalització i el positivat de prop de 600 negatius fotogràfics pertanyents a la col·lecció Xavier Cateura i Valls, donada a l’Ajuntament de Mataró l’any 1998, per tal de permetre una millor identificació i classificació del material.

Les fotografies són de temàtica molt diversa i estan relacionades sempre amb la ciutat de Mataró.