18/12/2017

El ‘Big Data’, la vareta màgica amb la qual les elèctriques i gasistes frenen el frau energètic

El frau energètic és una realitat que afecta greument al sector i a l'economia de cada país, per això detectar aquestes incidències a la xarxa de distribució permet estalviar grans quantitats de diners en pèrdues tant a les empreses com a la resta de consumidors.

El Big Data per frenar el frau energètic

El 2015, segons dades de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), aquestes incidències van provocar més de 150 milions en pèrdues. L'Institut d'Enginyeria del Coneixement (IIC), usant tècniques de dades massives (Big Data) i analítica predictiva, col·labora amb les companyies elèctriques i de gas per detectar i frenar el frau energètic i optimitzar el servei, una pràctica que beneficia tant a les distribuïdores com als consumidors finals.
L'IIC empra tecnologia pròpia que s'adapta i renova segons les necessitats específiques de cada problema. Així, el sistema pot adaptar-se als diferents tipus de distribució d'energia i a les diferents zones geogràfiques, garantint sempre el millor model de detecció de frau possible segons les necessitats particulars de cada client.

El Big Data per frenar el frau energètic

Julia Díaz, directora d'Innovació de l'àrea Health and Energy Predictive Analytics al IIC, afirma que actualment el Big Data és la forma més eficaç per acabar amb el frau.
"Aplicant tècniques de Big Data i utilitzant anàlisi predictiu és possible oferir a les companyies informació molt específica dels possibles casos de frau i optimitzar així els recursos. Amb l'observació de patrons de comportament dels usuaris podem predir quins són potencialment sospitosos de cometre incidències a la xarxa energètica, cosa que ajuda enormement en les campanyes d'inspecció de les empreses del sector".
Normalment, les distribuïdores fan controls periòdics a empreses i habitatges particulars. Amb l'anàlisi exhaustiva de les dades de cada usuari i la possibilitat de predir comportaments gràcies a l'històric, tarifes, etc, l'IIC guia als inspectors per a acudir a aquells llocs que podrien estar cometent alguna falta. L'anàlisi de dades també es pot aplicar als comptadors intel·ligents que proporcionen a la companyia les dades en temps real.
Dins de les incidències es poden establir dues categories: actuacions que incideixen sobre la xarxa del distribuïdor, com enganxalls directes a la xarxa, i intervencions sobre els equips de mesura, com la manipulació del comptador. El frau energètic pot produir-se a nivell residencial o industrial.

El Big Data per frenar el frau energètic

Per Julia Díaz, establir un perfil de l'defraudador és complicat ja que és molt variat i entren en joc moltes variables. No obstant això, segons les dades de l'IIC, a Espanya en el sector empresarial són les petites i mitjanes empreses les que més comenten aquest tipus de faltes. "Aquí, contràriament al que es pot pensar, la gran majoria del frau ve d'empreses o usuaris amb consum no molt elevat", explica la directora.
L'IIC és una entitat privada d'R + D + I especialitzada en l'extracció de coneixement a partir de grans volums de dades heterogènies (Big Data) i l'optimització de processos empresarials en camps com la banca, la salut, els mitjans socials, l'energia i la gestió del talent a RRHH. L'IIC va néixer fa més de 25 anys amb la vocació de ser en pont entre empreses i universitats. L'equip de l'IIC, l'integren professionals altament qualificats: psicòlegs i psicómetres, lingüistes, matemàtics, físics, informàtics i enginyers experts en les seves disciplines i especialitzats en la creació de models i tecnologies d'anàlisi de dades. L'IIC compta amb IBM, Gas Natural Fenosa, Grupo Santander i la Universitat Autònoma de Madrid com a socis.

Font: El Periódico de la energía