04/01/2018

El DSO més gran de Noruega reinventa la mesura intel·ligent

Hafslund Nett actualment desplega un sistema de comptadors intel·ligents que cobrirà 700.000 connexions d'electricitat a la zona d'Oslo a finals de 2018. IDC (International Data Corporation), el proveïdor mundial d'intel·ligència de mercat, ha elaborat un cas d'estudi sobre la implementació de comptadors intel·ligents únics. El nucli de la nova solució de comptadors intel·ligents consisteix en els dispositius de servei energètic d'Aidon. El sistema d'Aidon és la capçalera per a la recollida i gestió de dades dels comptadors intel·ligents, així com una solució de comunicació per a la transmissió de dades amb Wirepas.

El DSO més gran de Noruega reinventa la mesura intel·ligent

"La nostra nova solució de comptadors intel·ligents, combinada amb reinversions a la xarxa, permetrà a Hafslund Nett assolir la seva prioritat estratègica de ser l'empresa de xarxa elèctrica més eficient a Noruega", afirma Steinar Drange, líder de la solució tècnica del projecte Smart Meter de Hafslund Nett.
En comparació amb els roll-outs de comptadors intel·ligents més coneguts, la solució de connectivitat adoptada per Hafslund Nett ha canviat radicalment la lògica de la xarxa. Introdueix l'enfocament de xarxes descentralitzades autònomes i gestió de xarxes eliminant les inversions en dispositius específics de xarxes de comunicacions i equips d'infraestructura addicionals, gràcies a la innovadora tecnologia de connectivitat.

El DSO més gran de Noruega reinventa la mesura intel·ligent

"Amb demandes per a dades de mesura més detallades i adquisicions de dades més freqüents, fins i tot en temps real, els DSO com Hafslund Nett van decidir invertir en solucions totalment escalables quant a capacitat de comunicació. La regió nòrdica és el mercat més avançat en xarxes intel·ligents i comptadors intel·ligents, i la tendència és molt clara: el futur és sense fils. No passarà gaire temps abans que la resta d'Europa segueixi els seus pasos", diu Thor-Erik Næss, director gerent d'Aidon a Noruega.

El DSO més gran de Noruega reinventa la mesura intel·ligent

Hafslund Nett creu fermament que el seu desplegament de mesurament intel·ligent canviarà les regles de joc per a la manera com s'utilitza la xarxa: la solució permetrà a Hafslund Nett obtenir més informació sobre l'estat de la seva xarxa, permetent un funcionament eficient i fiable d'aquesta. El desplegament de comptadors intel·ligents encara està en marxa i només una part dels beneficis esperats s'han assolit fins ara. No obstant això, es poden resumir una sèrie d'elements tals com:


  • Connexió fiable i segura amb un excel·lents SLA. Les actuacions aconseguides fins ara estan alineades amb les expectatives, i es confirma la fiabilitat mínima del 99,9%. La seguretat de ciberseguretat i la protecció de dades estan habilitades per algoritmes criptogràfics estàndard provats de la indústria.
  • Flexibilitat per satisfer les necessitats futures. Un cop finalitzat el desplegament, Hafslund Nett podrà passar de les funcionalitats bàsiques sol·licitades per a operacions de mesura a les necessitats més complexes d'operació de la xarxa, com ara la gestió de la qualitat de l'energia o per permetre que els clients s'enfronten a nous serveis, incloent serveis per les llars intel·ligents. Les tecnologies seleccionades poden gestionar fàcilment les actualitzacions sobre les funcionalitats i actualitzacions segures via radio Over the Air Updates (OTA).
  • Optimització dels costos d'inversió i explotació. A causa de l'adopció de la tecnologia embeded d'Aidon amb la connectivitat Wirepas, els comptadors, són la infraestructura de comunicacions. Això significa que no es necessiten dispositius addicionals de comunicació i això redueix considerablement els costos d'inversió, instal·lació i operació. La pròpia connectivitat no conté tarifes recurrents.
  • Innovació a la frontera entre DSO i client. S'ha creat una xarxa de mitjans autònoms i descentralitzats. La xarxa és capaç de fer reconfigurar-se de forma dinàmica i local i, per exemple, és capaç de re-enrutar per una altra via les dades del comptadors en cas d'una falla en un dels comptadors.

"El desenvolupament de tecnologies en arquitectura de malla, com és el Wirepas Connectivity, durant els últims anys ha pres aquestes solucions al següent nivell. Ara, amb l'aparició i el creixement d'IoT industrial i d'infraestructures a gran escala, veiem que Wide Area Mesh és una solució excepcionalment adequada per a ells", resumeix Teppo Hemiä, director general de Wirepas. L'Spotlight IDC es pot descarregar a https://wirepas.com/download/

Font: Wirepass