06/03/2017

El nombre 2017 analitzat matemàticament

El número que etiqueta a aquest nou any, 2017 és, com tots, un nombre interessant amb moltes propietats.

  • És un nombre primer (divisible només entre 1 i 2017).
  • És un nombre deficient, ja que els seus divisors, excepte el mateix nombre, sumen menys que aquest nombre.
  • És un nombre odiós, en tenir una quantitat imparell d'uns en la seva expansió binària:

El nombre 2017 analitzat matemàticament

És un número del tallador mandrós (lazy caterer). Aquests números designen a la major quantitat de trossos en els quals podem tallar una pizza circular amb talls rectes (sense que hi hagi tres talls que passin pel mateix punt).
Per 0 talls, tenim 1 tros; per 1 tall, tenim 2 trossos; per a 2 talls, tenim 4 trossos; per a 3 talls disposem de 7 trossos; per a 4 talls, disposem d'11 trossos ... i per 63 talls, tenim 2017 trossos. La fórmula general per talls és la següent:

El nombre 2017 analitzat matemàticament


D'altra banda, 2017 és un dels nombres per als que:

El nombre 2017 analitzat matemàticament


essent    El nombre 2017 analitzat matemàticamentla funció Phi d'Euler.


Per acabar amb aquest interessant nombre, comentar que 2017 és el nombre de poliominós fixos de mida 8 que són convexos per columnes. Un poliominó és un objecte geomètric obtingut en unir diversos quadrats o cel·les del mateix tamany de manera que cada parell de cel·les veïnes compateixin un costat.


Font: Gaussianos