09/11/2017

Els exèrcits de bateries comencen a ser més barats que crear noves plantes de gas natural

En el tema de les energies renovables, hi ha països i comunitats que clarament passen al davant i altres que no solen generar massa titulars. L'Estat de Minnesota (EUA) seria del segon grup, tot i que al 2016 prop del 18% de la seva energia va ser generada pel vent. Aquesta xifra podria col·locar a la regió entre els 10 primers estats del país. Però en termes de capacitat solar instal·lada baixa fins al lloc 28, i la seva mida relativament petita implica que els seus projectes no solen rebre la mateixa atenció que els de gegants com Califòrnia i Texas.

Els exèrcits de bateries comencen a ser més barats que crear noves plantes de gas natural

Això podria canviar arran d'un nou informe sobre el futur de l'energia a la regió. Segons el Laboratori de Transició d'Energia de la Universitat de Minnesota, a partir de 2019 i durant el futur previsible, el cost total de construir emmagatzematge a escala de xarxa a la zona serà menor que el de construir plantes de gas natural per satisfer la demanda futura d'energia.

Els exèrcits de bateries comencen a ser més barats que crear noves plantes de gas natural

Actualment Minnesota obté prop del 21% de la seva energia de fonts renovables. No està malament, però els plans actuals també inclouen la posada en marxa de 1.800 megawatts addicionals de plantes de gas de cogeneració per 2028 per satisfer la creixent demanda. Com suggereix el seu propi nom, aquestes plantes han d'augmentar la generació d'energia molt ràpid per complir amb els pics diaris de demanda. I això és una cosa que a les renovables no se'ls dóna massa bé, ja que el Sol no sempre brilla i el vent no sempre bufa.

Els exèrcits de bateries comencen a ser més barats que crear noves plantes de gas natural

Emmagatzemar l'energia generada mitjançant fonts renovables podria resoldre el problema, però fins ara es considerava massa car enfront d'altres formes d'energia. No obstant això, el nou informe suggereix just el contrari. Segons l'anàlisi, instal·lar bateries de ions de liti per a l'emmagatzematge a escala de xarxa permetria emmagatzemar energia per quan sigui necessària, i resultaria menys costós de construir i operar noves plantes de gas natural.

Els exèrcits de bateries comencen a ser més barats que crear noves plantes de gas natural

La troballa arriba en un moment interessant. D'una banda, el preu de les bateries de ions de liti segueix caient, cosa que sens dubte ha captat l'atenció de la indústria automotriu. I les bateries a escala de xarxa, tot i que encara són relativament rares, cada vegada són més populars. Per tant, segons l'informe de Minnesota, aquest tipus d'instal·lacions seran cada vegada més comuns i podrien tenir un gran potencial per reduir les emissions sense que es disparin les nostres factures de llum.

Font: MIT TEchnology Review