02/02/2017

Estabanell Energia assisteix a l’exposició DistribuTECH 2017

Estabanell ha assistit al DistribuTECH 2017, que té lloc a San Diego (Califòrnia). Es tracta d'una exposició que concentra als professionals del sector de la distribució i transport d'electricitat, complementat amb les tecnologies de la informació, gestió de dades i telecomunicacions per ser aplicades en dins del concepte de xarxes intel·ligents.
Els ponents, bàsicament es van centrar en la transformació de l'energia en el sector com a conseqüència de l'evolució tecnològica, conjuntament amb els canvis regulatoris ràpids.
La sessió del Keynote, va ser oberta per Geoff Colvin que va expressar que la tecnologia es mou més ràpid del que es pot regular. En el sector és cert que cada empresa és única, però al mateix temps hi ha certs temes a través de l'economia que succeeixen i afecten per igual a totes les empreses. Un d'ells és la velocitat en que s'està canviant.

Estabanell Energia assisteix a Distributech 2017

El ponent va posar un exemple sobre els models de negoci basats en els jocs de mòbils (Candy Crush), llançant la pregunta: Si es pot descarregar de forma gratuïta i jugar de forma gratuïta, per què ningú es va molestar a crear-lo abans? Seguint amb el símil del joc, va comentar que les vides i els nivells, no tenen cap valor fora del joc, però en consumir dades, aconsegueixen que la societat gasti diners. De fet no va ser fins que l'empresa Candy Crush va sortir a la borsa, per adonar-se que les les persones estaven gastant 2,5 milions US a l'any.
Com podia ser previsible, va sortir un altre tema sobre la incertesa en l'economia en relació amb les darreres eleccions: Algú creia, tres mesos enrere, que Donald Trump seria president?
Ni els mercats de valors, ni els politòlegs van predir la victòria de Trump. Això il·lustra la incertesa i la imprevisibilitat amb que les empreses han de lluitar ara.

La següent ponent va ser Audrey Zibelman, Presidenta de la Comissió de Serveis Públics de l'Estat de Nova York. Va dir que Nova York ha fet una increïble quantitat de canvis de progrés, remarcant que el canvi, sovint, ocorre després d'un esdeveniment important com va ser l'huracà que va afectar Nova York.

Estabanell Energia assisteix a Distributech 2017

Va dir que les utilities poden aconseguir la descarbonització i fer-ho d'una manera que permeti mantenir els preus de l'energia baixos, però el model de negoci ha de canviar.
Les distribuïdores no poden seguir sent un negoci de cables i prou, de fet, al igual que han fet altres negocis, han de canviar el seu paper i ajudar els consumidors a utilitzar el seu producte d'una manera més eficient, va dir.
Quan es parla de la futura xarxa, s'està parlant de passar de les hores als mil·lisegons per poder tenir realment una lectura dinàmica. Per això, aquesta capacitat de satisfer la demanda no vol dir només de l'enginyeria i la tecnologia, es tracta del model de negoci.
La societat no ha d'esperar que aquest canvi en el sector passi en un futur llunyà, sinó tot el contrari, ja està començant.
El darrer ponent va ser, Scott Drury, president de la San Diego Gas & Electricity. Va dir que l'energia està molt integrada a la vida de les persones de manera profunda, des de restaurants a les empreses de biotecnologia.

Estabanell Energia assisteix a Distributech 2017

Va comentar que la seva companyia segueix superant els estàndards de Califòrnia amb un 40 per cent de la seva energia procedent de fonts renovables. Segons va comentar, el sector del transport, segueix essent el responsable de la major contaminació, remarcant que la meitat dels vehicles elèctrics del país estan a Califòrnia.


Font: Santi Martinez i Ramon Gallart