12/05/2017

Hispasat va invertir 168 M€ en programes satel·litals

Hispasat va aconseguir en l'exercici 2016 una xifra d'ingressos totals de 228.900.000 d'euros, fet que suposa un increment del 4,2% respecte a l'exercici anterior. Els ingressos per capacitat espacial també han experimentat un creixement, havent-se situat en 225.500.000 d'euros, un 4,2% més que el 2015. Per àrees geogràfiques, el 35,4% dels ingressos per arrendament de capacitat espacial del Grup prové d'Europa i el nord d'Àfrica, mentre que el 64,6% es van s'origina en el mercat americà.

Hispasat va invertir 168 M€ en programes satelitales

La xifra d'inversió ha estat de 167.800.000 d'euros, destinats principalment als programes de satèl·lit durant el 2016:

- Satèl·lit Hispasat 36W-1
- L'Amazones 5
- L'Hispasat 30W- 6

També te previst projectes d'innovació tant en satèl·lits com en productes i serveis. Aquesta inversió reafirma l'aposta de la companyia per continuar treballant en la seva estratègia de creixement i fer front als reptes i oportunitats que es presenten al mercat.

Hispasat va invertir 168 M€ en programes satelitales

La companyia ha obtingut un benefici d'explotació consolidat de 99,9 milions d'euros, un 8,1% superior al de l'exercici anterior, derivat del menor despesa en amortitzacions. L'EBITDA ha assolit els 175.700.000 d'euros, un 1,8% inferior a l'obtingut el 2015, i el marge operatiu s'ha situat en el 76,7%, tot mantenint l'alta rendibilitat de la companyia. Aquesta reducció es deu a l'impacte de les despeses extraordinàries derivades de la contractació d'un gap filler per avançar la prestació de serveis des de la posició 36º Oest, fins que arribi a la seva posició el satèl·lit Hispasat 36W-1, i de les migracions de serveis de clients actuals a nous satèl·lits. Excloent l'efecte dels extraordinaris, el marge d'EBITDA seria del 81,2%.

Hispasat va invertir 168 M€ en programes satelitales

El benefici net, en termes homologables, seria global de 79,1 milions d'euros, un 33,4% més que el 2015. Les despeses extraordinàries descrites i la situació adversa de HISDESAT -participada per posada en equivalència que s'ha vist condicionada per problemes de mercat i per l'evolució de les seves participades- han impactat negativament en els resultats de la companyia, el benefici net ha estat finalment de 25,1 milions d'euros, 1 59,9% inferior a l'obtingut el 2015.
L'esforç comercial realitzat també s'ha traduït en la consolidació d'un elevat back-log (contractació assegurada de capacitat satel·lital a llarg termini), que al tancament de l'exercici se situa en una xifra equivalent a 6,5 vegades els ingressos anuals de la companyia, fet que suposa una xifra de 1.485 milions d'euros, un dels millors del sector.

Hispasat va invertir 168 M€ en programes satelitales

Per Elena Pisonero, presidenta d'Hispasat, "2016 ha estat un exercici molt intens en què la companyia s'ha enfrontat a diferents reptes i situacions inesperades però, tot i així, hem aconseguit superar-los positivament i mantenir el creixement en els ingressos. Tot i la complicada situació que viu el mercat satel·lital, Hispasat continua sent un dels operadors més rendibles i eficients del sector. Seguim treballant en la nostra línia estratègica de creixement, centrats en els nostres projectes satel·litals, que es materialitzaran al 2017, en l'aplicació de la innovació en la recerca de noves solucions i productes, i en l'oferta dels millors serveis de telecomunicacions per als nostres clients".

Font: RedesTelecom