30/01/2017

La Comissió d’Energia de Califòrnia


La Comissió d'Energia de Califòrnia

L'edifici on hi ha la Comissió d'Energia de Califòrnia té un hall excepcionalment gran, amb sostres molt alts, on no hi ha sistema de calefacció en funcionament. La temperatura és de 5 graus, com al carrer. En un lloc privilegiat hi ha una pantalla amb el consum actual i comparat d'aquesta instal·lació. La visitem el 25 de gener de 2017 en el marc de l'estada a Califòrnia amb altres empreses de GEODE.
Ens reben i el primer comentari és sobre el repte que representa el canvi climàtic. Algú fa la broma que amb Trump ho tindran difícil, i la resposta és clara i directa: el president és negacionista, però les polítiques ambientals de Califòrnia només depenen d'ells mateixos. Pel què fa els fabricants nord-americans de cotxes i, en general, fabriquen per a tot el món i no canviaran les seves polítiques industrials per una opinió del president dels Estat Units.

Polítiques en infraestructura de vehicles elèctrics
Fins al juny de 2016, s'havien atorgat subvencions per un import de 49,5 M$ per infraestructura de càrrega, cosa que ha comportat la instal·lació d'un total de 8.530 endolls, la meitat a domicilis particulars, i dels altres, 243 de càrrega ràpida. Consideren càrrega ràpida la que aporta entre 50 i 350kWh.

 • Actualment hi ha uns 260.000 vehicles elèctrics.
 • Ara han afegit 13,87 milions per als corredors que facilitin circular per tot el país.
 • La Comissió de Control de pol·lució ha afegit 2M$, a favor dels petits negocis
 • L'objectiu específic és un 50% de reducció de l'ús de petroli en cotxes i camions l'any 2050.


La Comissió d'Energia de Califòrnia

Renovables
A continuació es detallen les polítiques i iniciatives que es porten a terme relacionades amb les energies renovables:


 • Reducció de l'efecte hivernacle.
 • Al 2020, emissions com les de l'any 1990. Al 2030, el 40% per sota i el 2050, el 80% per sota.
 • Zero Net: Combinant eficiència energètica i renovables: Totes les cases han de ser eficients i tenir balanç energètic zero el 2020. L'any 2030 ho han de ser també els edificis comercials.
 • Renovables al desert: S'han identificat zones on es fomenta la instal·lació de grans centrals de generació solar i termo-solar.
 • Transport d'electricitat: Nova planificació de les línies de transport per portar l'electricitat generada amb fons renovables, que són a gran distància dels llocs de consum.
 • Iniciativa solar: S'han d’incorporar 3.000 MW d'energia solar i, abans del 2020, n'han de tenir el 50% de les noves llars.
 • Cases solars: 444 milions de dòlars per instal·lar 360MW en cases de nova construcció.
 • Balanç net: Serà vàlid per a instal·lacions fetes fins al primer de juliol de 2017, o fins assolir un màxim de 2.350 MW.


Califòrnia no vol perdre el lideratge en la lluita contra el canvi climàtic, i aplica polítiques clares de foment de l'ús de vehicles elèctrics i instal·lació de renovables a les llars, fixant incentius econòmics limitats en el temps i l'import total.

Font: Santi Martinez i Ramon Gallart