17/11/2016

Les ciutats del futur tindran les seves pròpies polítiques energètiques

A l'any 2035, les grans ciutats de la Gran Bretanya impulsaran el futur. Milions de residents es passaran als vehicles elèctrics per anar a la feina i viuran en edificis altament eficients. La generació d'energia és cada vegada més una qüestió nacional i local gràcies al fet que l'electricitat, cada vegada més, procedeix de fonts renovables i de la microgeneració.

Les ciutats del futur tindran les seves pròpies polítiques energètiques

En aquesta visió futura, el vehicles i els electrodomèstics, així com el consum d'energia, es comunicaran a la perfecció a través de l'Internet de les Coses. Les dades generades per una xarxa d'energia intel·ligent permetran al govern de la ciutat, canviar els patrons de demanda d'energia i, amb cura, supervisar i ajudar a les persones en situació de pobresa energètica.

Les ciutats del futur tindran les seves pròpies polítiques energètiques

Aquesta visió és realista i assolible?
Smart Energy GB ha publicat un important informe sobre les canviants demandes futures d'energia a les onze principals ciutats britàniques. És la primera vegada que les prediccions sobre l'electricitat i l'ús de gas han estat analitzades i publicades.
L'studi -realitzat pel Centre d'Investigació d'Economia i Negocis (CEBR)- preveu un increment de la demanda d'electricitat de més del 30% a Bristol, Cardiff i Londres durant els propers 20 anys.


Les ciutats del futur tindran les seves pròpies polítiques energètiques

Les altres ciutats no es queden enrere, amb una demanda impulsada per l'augment de la població urbana, el creixement econòmic i un augment previst de les noves tecnologies, incloent els vehicles elèctrics.
Algunes ciutats ja s'estan preparant per fer front a aquests reptes i aprofitar les oportunitats. També la Bristol City Smart Energy Collaboration és un exemple impressionant: una aliança entre el govern local, les empreses d'energia, la universitat i els equips de sostenibilitat, fundats pel Centre per a l'Energia Sostenible.
L'aspiració de la Collaboration és tenir una organització d'interès públic establerta al 2020 per coordinar la distribució intel·ligent d'electricitat i calor a tota la ciutat.
Usant dades dels comptadors intel·ligents, la Collaboration, vol desenvolupar la capacitat per equilibrar la demanda i el subministrament d'energia a temps real, reduir els residus, reduir la demanda pic, impulsar l'eficiència energètica i augmentar el valor econòmic de la generació renovable.
Nottingham és una altra ciutat a l'avantguarda de la revolució d'energia intel·ligent. La Nottingham Energy Aliance (NEP) és una organització benèfica per fer front a la pobresa energètica i el canvi climàtic.
També s'ha obtingut finançament per a un projecte innovador d'emmagatzematge de la bateria solar i també s'ha portat a bon terme, la primera granja solar propietat de la comunitat de Nottinghamshire.
Altres ciutats també estan fent avenços significatius cap a una major eficiència i potència intel·ligent. No obstant això, la nova investigació suggereix que es necessita accelerar el progrés en la propera dècada.
El repte està reflectit en l'informe de la Comissió Nacional d'Infraestructura "Smart Power", publicat a principis del 2016. La Comissió tenia clar que, el desplegament de comptadors intel·ligents que està actualment en curs, jugarà un paper essencial en la fabricació de les ciutats preparant-les per al futur.
Al 2020, totes les llars i microempreses de la Gran Bretanya, se'ls oferirà un comptador intel·ligent, sense cost addicional. Els nous comptadors digitals indiquen l'ús d'energia en lliures i penics, i mostren exactament la quantitat d'electricitat i gas que s'està utilitzant en temps real.

Les ciutats del futur tindran les seves pròpies polítiques energètiques

Això està molt bé per a les famílies que volen estalviar diners. Però també, potencialment, és un recurs molt potent per a les empreses d'energia i el govern local.
Els mesuradors intel·ligents generen les dades per informar sobre la infraestructura d'energia en el futur, permetent als proveïdors gestionar els fluxos cada vegada més complexos.
El llançament serà una plataforma per a la innovació, amb un augment en el nombre i la varietat d'aparells intel·ligents que comuniquen les necessitats d'energia a través de la llar connectada.

Font: CityMetric