27/09/2017

Les pimes suspenen en seguretat, però treuen nota en accés a Internet

L'Observatori Nacional de les Telecomunicacions i Societat de la Informació (ONTSI), gestionat per Red.es, va publicar al juny passat l’Informe ePyme 2016, que revela que només una mica menys del 48% de les microempreses, les que tenen 10 treballadors o menys, han implementat mesures de ciberseguretat. En el cas de les pimes o les grans empreses, aquest percentatge s'incrementa fins el 88,1%.
  
Les pimes suspenen en seguretat, però treuen nota en accés a Internet


Quant a l'equipament TIC bàsic, l'informe revela que el 99% de les pimes i grans empreses disposa d'ordinador, tot i que aquest percentatge és del 74,5% en el cas de companyies amb plantilles de menys de 10 empleats. L'accés a Internet és també pràcticament universal en les empreses de 10 o més empleats -98,4% - i, encara que entre les microempreses se situa en el 70,7%, el nivell de penetració augmenta en aquestes 2,7 punts percentuals respecte a 2015. Segons l'informe, el 77,5% de les pimes i grans empreses disposa del seu propi lloc web, mentre que aquest percentatge és del 31,5% en el cas de les microempreses, fet que suposa increments de 0,9 i 3,7 punts percentuals, respectivament.

Les pimes suspenen en seguretat, però treuen nota en accés a Internet

Per la seva banda, la mobilitat a les companyies, que es mesura pel percentatge d'empleats que compta amb dispositius portàtils amb connexió mòbil a Internet proporcionades per les pròpies empreses, està més generalitzada entre les microempreses (31,4%) que entre les pimes i grans empreses (25,3%). A més, el 61,5% microempreses fa servir programari de codi obert, el que suposa un increment de 1,5 punts percentuals respecte al 2015, mentre que entre les pimes i grans empreses l'increment és de 0,8 punts percentuals, arribant al 86,1%.
Les dades de l'informe revelen que hi ha un lleu retrocés, després de l'evolució positiva que aquest indicador mostrava durant els períodes anteriors, en l'ús de l'administració electrònica, que se situa el 91,3% del total de pimes i grans empreses i en el 69,4% en el cas de les microempreses, amb baixades de 1,7 i 2,1 punts percentuals, respectivament. No obstant això, augmenta en tots dos casos la utilització dels mitjans socials, que donen feina el 42,9% de les pimes i grans empreses enfront del 30,4% de les microempreses, i l'ús de serveis de cloud computing, amb percentatges d'utilització del 19,3% i 7,2%, respectivament.

Les pimes suspenen en seguretat, però treuen nota en accés a Internet

D'altra banda, pel què fa a formació en competències digitals s'aprecien diferències de comportament entre pimes i grans empreses i microempreses. Mentre en el primer cas es produeix un increment i se situa en el 23,4%, en el segon hi ha un descens de 0,5 punts percentuals fins al 3,1%.


Font: RedesTelecom