21/02/2017

L’SMS destaca com el servei de missatgeria més segur

El 3 de desembre de 1992, el ciutadà britànic Neil Papworth va enviar un SMS que deia "Bon Nadal". D'aquesta manera tan festiva naixia el primer SMS, el primer missatge curt de la història.
Cal preguntar-se si Papworth coneixia la cèlebre màxima de Marshall McLuhan, molt popular entre els estudiosos dels nous mitjans en els anys 60: "El mitjà és el missatge". No són tantes les ocasions en què una història real, un esdeveniment de la vida pràctica, demostra de manera tan clara una afirmació teòrica.
Efectivament, més que anunciar el Nadal, la bona nova era el naixement d'un nou mitjà, el Short Message Service. Dues dècades més tard, és possible afirmar que els SMS han canviat per sempre els hàbits i la nostra forma de comunicar-nos i interactuar. De vegades, les majors transformacions (i fins i tot revolucions!) tenen el seu origen en una cosa tan senzilla -i alhora poderosa- com un missatge de fins a 140 o 160 caràcters de 7 bits. Un clar precedent de les xarxes socials com Twitter i Facebook, que deuen molt a l'SMS.

L'SMS destaca com el servei de missatgeria més segur

Hi ha pocs aspectes de la nostra vida quotidiana que no testimoniïn aquesta evolució expansiva de l'SMS. Dels SMS entre particulars per explicar alguna cosa, per a concertar una cita o felicitar un aniversari, es va passar a l'SMS més professional, que incloïa alertes de mitjans de comunicació, confirmació d'un pagament bancari, citacions del metge o la reserva en un restaurant. No s'ha d'obviar aquí la seva incidència en la televisió: els 140/160 caràcters, a través dels SMS Premium, van permetre a les cadenes donar la veu a l'audiència, publicant les opinions dels espectadors o plantejant votacions o participació en concursos. Recordem les emocionants votacions d'Operación Triunfo com una fita en l'ús de l'SMS amb finalitats d'interactivitat amb l'espectador.

L'SMS lligat a l'ús del mòbil
Cal ressaltar que els SMS es van popularitzar al ritme al qual s'estenia l'ús del mòbil. I que la telefonia mòbil és l'eix d'una revolució tecnològica que, des de fa ja més de dues dècades, està transformant la societat de manera irreversible: fent-la més petita i alhora més complexa. Difuminant les fronteres entre l'àmbit públic i el privat. Ampliant la llibertat individual i, alhora, plantejant nous reptes en el pla ètic i legal.

L'SMS destaca com el servei de missatgeria més segur

Només cal acostar-se a qualsevol investigació o article sobre els efectes socials de la revolució digital per adonar-se que el mòbil -desbancant al PC, ja que assumeix i amplia totes les seves utilitats- és el rei indiscutible del nostre temps, la roda de la nova era i la nova economia. Només una dada, referit a Espanya, és expressiu de la seva incidència en la nostra vida diària: gairebé vint milions de propietaris de smartphones mirem el mòbil més de cinquanta vegades al dia i molts reconeixen mirar el mòbil abans d'apagar la llum a la nit.
La telefonia mòbil ha triomfat, bàsicament, gràcies a dues de les característiques més rellevants: per permetre la mobilitat ergonòmica de les connexions i per la seva capacitat per a la transmissió creixent de dades. Un telèfon mòbil ordinari d'avui pot contenir tanta informació com la que fa només unes dècades s'emmagatzemava en centenars de milers de biblioteques. El coneixement del món, com en el famós relat El Aleph, de Borges, cap al palmell d'una mà. I viatja amb nosaltres.

L'SMS destaca com el servei de missatgeria més segur

És legítim preguntar-se com una tecnologia com l'SMS, en aparença senzilla, que neix amb el propi mòbil fa més de 20 anys, s'ha mantingut i arribat fins a nosaltres, en un entorn d'acceleració tecnològica en el qual un nombre creixent d'invencions apareixen i desapareixen cada vegada més de pressa. Només seguint un principi de darwinisme tecnològic podem comprendre aquest fenomen: sobreviuen les tecnologies que són funcionals, les que s'adapten al nou entorn.

L'SMS destaca com el servei de missatgeria més segur

Cinc trets clau
Els SMS basats en les xarxes 2G acrediten un bon nombre de trets que els fan funcionals i difícils de reemplaçar al petit i alhora gran món de la telefonia mòbil. Tots ells es poden resumir en cinc: la universalitat del servei, la fiabilitat de la connexió, la rapidesa, la priorització de la lectura i la seguretat de les dades.

- Universalitat. La primera raó és que el servei de missatges de text és l'únic que funciona a tots els telèfons (siguin Smartphone o no), independentment de la connectivitat de dades. A causa d'això, un de cada tres usuaris de MIM també envia SMS, segons un estudi de Deloitte sobre usos del mòbil, publicat el 2014.

- Fiabilitat. L'ús de la connexió 2G, en lloc d'un altre tipus de xarxes, és més fiable, ja que el servei no es veu afectat per caigudes de la xarxa d'Internet o fallades en un ADSL. Les situacions en què l'SMS és l'única opció, com en àrees on no hi ha cap connexió a Internet o els usuaris no tenen accés a la mateixa aplicació, seguiran sent comuns.

-Rapidesa. Gràcies a aquesta fiabilitat en les connexions, l'SMS es caracteritza també per arribar al seu destí de manera instantània, proporcionant-nos una sensació d'immediatesa que ha canviat per sempre la nostra percepció les comunicacions en temps i espai.

- Prioritat. Aquesta garantia d'enviament i recepció -afegint la característica que l'SMS no permet el bloqueig d'usuaris- explica que les comunicacions oficials per telefonia mòbil utilitzin de manera gairebé exclusiva l'SMS. I al seu torn, que l'ecologia de l'atenció, exposada a tants estímuls comunicatius, discrimini positivament l'SMS davant d'altres opcions, prioritzant la seva lectura sobre altres missatges. Així, segons un estudi de GigaOn, un missatge de text tradicional es llegeix en un termini de tres minuts des que es rep, i és obert en el 98% dels casos, enfront d'un 22% en el cas dels correus electrònics.

-Seguretat. I més enllà de la fiabilitat de la connexió i la importància que el receptor li concedeix, l'SMS presenta un altre valor afegit indefugible en l'actual estat de sobreabundància de dades personals: la seguretat de la informació. L'SMS transita per les xarxes dels operadors de telefonia mòbil, fortament regulades, mentre que els serveis de missatgeria instantània (MIM) inclouen un altre intermediari, l'App o empresa que presta el servei, sobre les que el control (quant a l'ús que puguin realitzar de les dades) és necessàriament inferior, o de vegades inexistent.
L'SMS destaca com el servei de missatgeria més segur

L'aparent gratuïtat dels missatges instantanis, per tant, s'ha de posar en qüestió: paguem amb el nostre trànsit, exposats a l'ús de les nostres dades amb finalitats comercials (ja sigui publicitaris, o d'un altre tipus).
L'SMS és una eina difícilment substituïble per als projectes col·laboratius que impliquin micro-pagaments econòmics
Dins dels SMS trobem una modalitat que -bàsicament- amplia el nombre de prestacions: els SMS Premium. En base a les característiques anteriorment assenyalades (la universalitat, la fiabilitat, la rapidesa, la prioritat i la seguretat), l'SMS Premium permet serveis avançats com la realització de micropagaments, de manera ràpida i accessible, amb total transparència i seguretat, sense ocupació de la targeta de crèdit ni del compte bancari i sense haver de donar més dades personals. L'SMS Premium presta, a més, un servei insubstituïble en l'univers del crowdfunding, especialment en l'àmbit dels donatius a ONG i altres entitats, que utilitzen aquesta modalitat de SMS per recaptar fons que financen accions solidàries. I permet ampliar les possibilitats d'entreteniment i participació a mitjans de comunicació, ja que és el mitjà telemàtic més ràpid, segur i eficaç per obrir els sortejos, concursos o votacions a l'audiència general.
Les noves tecnologies de la comunicació faciliten la innovació social. I els SMS, amb el seu ampli catàleg de prestacions i garanties, amb el seu caràcter universal, ràpid i accessible, és una eina difícilment substituïble per als projectes col·laboratius que impliquin micro-pagaments econòmics. L'economia del futur -i en bona mesura la del present- genera oportunitats precisament aprofitant i aprenent a monetitzar aquests processos innovadors sustentats en la participació, la interactivitat i la immediatesa. En un marc tecnològic tan volàtil (o tan líquid, com diria Zygmunt Bauman) l'SMS permet que aquests processos es realitzin amb seguretat i confiança, elements imprescindibles en qualsevol negoci.
L'SMS, com qualsevol tecnologia de la comunicació, no és immune a la mala praxi per part d'alguns particulars, però davant d'aquestes informacions, convé ressaltar que, ara per ara, és el mitjà de comunicació mòbil textual més segur per a l'usuari, el que ofereix més garantia de protecció de dades.
En gairebé 25 anys de vida comercial de la tecnologia SMS, moltes coses han canviat de la mà de la informàtica: gairebé no ens en recordem dels ordinadors de taula amb discos de 5/4 polzades o de les primeres i lentíssimes connexions a Internet. Que el simple, versàtil i segur SMS segueixi entre nosaltres transcorregut el quart de segle i en un entorn amb major acceleració tecnològica de la història, és una dada que parla per si sola.


Font: RedesTelecom