07/02/2014

mdt 2014-02-07 18:19:00

Tecleja, que sigui ràpid, però no massa estona, que el llapis perdrà la memòria del que anava escrivint, i no sabrà pronunciar paraula.