08/09/2017

Per què és important menjar carn?

La carn, sigui de vaca, porc, xai o aviram és una de les principals fonts de proteïna de les que disposa el ser humà.
També és una de les principals fonts de proteïnes i vitamines i qualsevol dieta sana i equilibrada, ha d’incloure carn en el menú.

Des d’un punt de vista nutricional, la importància de la carn deriva de les seves proteïnes que són de característiques i proporcions similars en tots els tipus de carn. Aquestes proteïnes són d’alta qualitat ja que contenen tots els aminoàcids essencials. L’organitsme no és capaç de sintetitzar aquests aminoàcids per que es fa indispensable incloure’ls a través de la dieta.
El que varia entre els diferents tipus de carn és la qualitat del greix; quant més alt sigui el contingut en greixos saturats, menys saludables es consideren.

Quines són les carns més habituals?

– Les carns de xai i cabra són les que tenen més contingut de greixos saturats, pel que es recomana el seu consum de forma ocasional.
– La carn de vaca té un contingut en greixos saturats intermig, però destaca per aportar ferro i altres minerals funamentals pel bon funcionament de l’organisme. Es recomana un consum d’entre 1-2 cops per setmana.
– La carn de pollastre i gall d’indi, tenen un baix contingut en greix pel que es recomana un consum de 3 o 4 vegades a la setmana.
– La carn de porc, depèn de les parts de l’animal com el llom o el pernil conté menys greix que altres parts, a més no conté alts nivells de colesterol i si una proporció òptima d’àcids greixos essencials.
– Per últim, la carn de conill, és el tipus de carn que conté una proporció de greix més baixa a més d’un alt contingut d’àcids greixos. El que la fa més saludable i seria interessant un consum més freqüent.

Com a conclusió, és important saber que la carn, en general, ofereix múltiples beneficis si la consumim de forma responsable.

Font:http://extraordinarios.expobeta.com