03/05/2018

Què és el TEM i per què les empreses haurien de començar a utilitzar-lo

L'optimització de la despesa en telecomunicacions continua sent una tasca pendent a moltes companyies. El gran volum de línies de telèfon contractades i la complexitat a l'hora de desxifrar les factures de l'operador, fa que les empreses passin per alt un aspecte que podria fer-los estalviar fins a un 80% en la factura mensual de telecomunicacions.

Què és el TEM i per què les empreses haurien de començar a utilitzar-lo


A més, cal tenir en compte que les necessitats de consum varien amb el pas del temps. Això vol dir que els plans que es van contractar per a les línies de telefonia dels diferents usuaris poden quedar obsoletes i fer que es pagui un sobrecost mensual en la factura.
Analitzar les factures de telèfon és una tasca complexa que no totes les companyies poden assumir. Per això, hi ha al mercat serveis de Telecom expense Management (Gestió de la despesa en telecomunicacions, TEM per les seves sigles), per automatitzar els processos d'anàlisi de la despesa i evitar així errors i ineficiències en la factura.
Contractar una consultora de telecomunicacions ja és una cosa molt natural als Estats Units, però, a Espanya s'està començat a popularitzar entre les empreses amb més de 100 línies.

Com ho fa el TEM per gestionar la despesa en telecomunicacions?
- Obté informes de despesa ordenats per diferents variables que permeten prendre millors decisions.
- Controla l'inventari per adequar els recursos disponibles a les necessitats reals.
- Intermèdia amb l'operador per gestionar les incidències així com les altes i baixes de serveis.

Què és el TEM i per què les empreses haurien de començar a utilitzar-lo

La solució és al TEA (Telecom expense Analyst)
Amb més de 20 anys d'experiència en el sector de les telecomunicacions, Unique ha desenvolupat un programari al qual han anomenat TEA. Recolzant-se en la intel·ligència predictiva, el TEA és capaç d'analitzar i comparar milers de línies de forma molt més precisa i ràpida que mitjançant una anàlisi manual, i conèixer al mateix temps el posicionament de l'empresa pel que fa a altres clients. A més, aquest programari permet comprovar que:

- L'import de la factura correspon al de la tarifa que l'empresa té contractada.
- A la teva factura no està inclòs cap servei o línia en desús.
- No hi ha cap altra tarifa que s'ajusti millor a les necessitats reals de l'usuari

Què és el TEM i per què les empreses haurien de començar a utilitzar-lo

Quins són els beneficis del TEM per a l'empresa?
La gestió de la despesa en Telecomunicacions pot permetre un estalvi de fins a un 80% en la factura mensual. Però l'estalvi no és l'únic benefici, a més l'empresa pot:

- Reduir els costos de la factura de telecomunicacions, eliminant serveis innecessaris i donant de baixa línies que no s'utilitzen.
- Auditar les línies contractades, i adaptar el pressupost a les necessitats de consum real.
- Tenir una visió clara de la despesa en telecomunicacions per mitjà d'informes que permetran analitzar les tendències de despesa i prendre millors decisions.
- Estalviar temps intentant contactar amb el teu operador davant d'una reclamació o problema.
- Millorar la negociació amb els proveïdors de telefonia.
- Mantenir un registre de l'inventari i controlar els actius (línies i terminals).

Què és el TEM i per què les empreses haurien de començar a utilitzar-lo

Font: RedesTelecom