12/09/2017

Salut, medicaments i farmaciola

Ja s’han acabat les vacances i  els nens ja tornen a  l’escola.

Si s’ha fet un viatge i es troba malament; amb febre, diarrea, alteracions de la pell, alteració urinària o genital… encara que  faci dies, s’ha de consultar al metge, ja que es pot haver estat exposat a alguna malaltia durant el viatge (encara que s’hagi vacunat).

I  a  casa, quina farmaciola hauríem de tenir?
Tenir sempre un termòmetre a mà, medicaments bàsics per baixar la febre, material mínim de cures, i per alleugerir picades d’insecte.

– Per baixar la febre, paracetamol en diferents dosis i presentacions segons sigui per a nens o grans. Els antiinflamatoris, millor consultar (tenen efectes secundaris).

– Per les cures de ferides, desinfectant tipus povidona iodada, gases, venes, tiretes, i tisora de punta rodona.

S’ha de guardar en un lloc que no hi arribin els nens, on sigui fresc i ben conservat. Vigilar les dates de caducitat. No s’aconsella tenir-ho a la cuina ni als banys (per la calors i humitats).  No treure els medicaments de les seves capses per no tenir confusions.

Si algú de la casa pren medicaments habituals, tenir-los apart, ben controlats, i ben anotats amb les dosis correctes de prescripció.

Si es caduquen, portar-ho a la farmàcia.

Al cotxe només material de cures, i aigua si es va de viatge.

Amb cura i responsabilitat farem un bon ús dels medicaments.