26/03/2018

Un estudi demostra l’increïblement fàcil que és manipular els records

En l'era de les fake news i els titulars tendenciosos, val la pena repassar la feina de la psicòloga Elizabeth Loftus sobre com el llenguatge pot influir en els records de les persones. Tot es redueix a dues preguntes: A quina velocitat anaven els vehicles quan van xocar? Has vist vidres trencats?
Són les dues preguntes en què es basa l'estudi Reconstruction of Automobile Destruction que Loftus va publicar el 1974 al costat de John Palmer. La psicòloga havia reunit 45 estudiants de la Universitat de Washington i els havia convertit en testimonis oculars del mateix accident de trànsit mostrant-los la pel·lícula d'un xoc frontal entre dos automòbils.

Estudi que demostra el increïblement fàcil que és manipular els records

Després de posar-los la pel·lícula, Loftus els va dividir en grups i els va demanar que estimessin la velocitat dels cotxes fent servir verbs específics per a descriure l'impacte. La pregunta es va formular de cinc formes diferents:

1.- Aproximadament a quina velocitat anaven els cotxes quan es van estavellar ?
2.- Aproximadament a quina velocitat anaven els cotxes quan van topar ?
3.- Aproximadament a quina velocitat anaven els cotxes quan van xocar ?
4.- Aproximadament a quina velocitat anaven els cotxes quan es van colpejar ?
5.- Aproximadament a quina velocitat anaven els cotxes quan es van tocar ?

Tots els estudiants havien estat testimonis del mateix accident, però la manera en què estava redactada la pregunta va manipular la seva percepció. Així, els verbs que transmetien una major gravetat donaven la impressió que els cotxes anaven més ràpid, i els que es corresponien amb un impacte més lleu van portar a pensar que els cotxes anaven en realitat més lent.

Estudi que demostra el increïblement fàcil que és manipular els records
Velocitat taula en mph
Els participants als quals se'ls va preguntar pels vehicles estavellats smashed van estimar una velocitat mitjana de 65,18 km/h; els que van ser interrogats sobre una col·lisió colided van calcular una velocitat mitjana de 63,25 km/h, els del xoc bumped van respondre amb una mitjana de 61,32 km/h, els del cop hit van dir que 54,72 km/h i, finalment, els del toc contacted van contestar que 51,18 km/h.
En un segon experiment, Loftus va reunir a altres 150 estudiants i els va mostrar una pel·lícula d'un accident de trànsit múltiple. A continuació va dividir als participants en tres grups: a uns els va preguntar a quina velocitat aproximada anaven els cotxes quan "es van estavellar" (smashed) i a altres a quina velocitat anaven quan "es van colpejar" (hit). El tercer era un grup de control al qual no se li va preguntar res.
Una setmana després, Loftus va tornar a reunir als tres grups i els va preguntar si havien vist vidres trencats en la pel·lícula. Del grup de control, de sis participants van contestar que no i 44 que sí. Del grup del verb "colpejar" hit, 43 van dir que no i 7 que sí. Del grup que havia estat interrogat amb el verb "estavellar" smashed, 34 van respondre que no i 16 que sí. En realitat, no sortien vidres trencats en la pel·lícula.

Estudi que demostra el increïblement fàcil que és manipular els records

Com en l'experiment anterior, el verb emprat va alterar les percepcions dels participants i va demostrar que un testimoni pot veure esbiaixat per la manera en què es formulen les preguntes (especialment si estan redactades de manera tendenciosa o aborden una qüestió que no sabem resoldre amb facilitat, com la velocitat relativa a la qual anava un cotxe).
Gràcies al treball de Loftus i Palmer sabem que la memòria és altament flexible, i que un testimoni exposat a nova informació entre que presencia un esdeveniment i ho recorda pot veure els seus records influenciats o alterats. Després de l'estudi, Elizabeth Loftus va esdevenir una psicòloga molt popular entre els advocats (per raons evidents), però les seves troballes s'apliquen a altres camps, com la política i el periodisme d'aquesta era de postveritat.